In de Droomwereld ben je thuis!

Een veilige en warme omgeving is natuurlijk wat u verlangt voor uw kind. Pas als de zorg voor uw zoon of dochter goed geregeld is, kunt u zich volledig concentreren op uw werk.

Kindercentrum de Droomwereld biedt drie vormen van kinderopvang: dagopvang, peuteropvang (peuterspeelzaal) en buitenschoolse opvang. Wij nemen een deel van uw opvoedingstaken over. Vanzelfsprekend mag u verwachten dat wij deze zorgtaak op een verantwoorde wijze uitvoeren.

Hecht u grote waarde aan zorg, veiligheid en hygiëne? Vindt u het belangrijk dat gemotiveerde pedagogisch medewerkers uw zoon of dochter in hun ontwikkeling volgen? Dat zij elk kind naast optimale verzorging ook structuur en individuele aandacht geven in een huiselijke sfeer? Dan is kindercentrum de Droomwereld de juiste keuze. Graag zijn wij een tweede thuis voor uw waardevolste bezit.

Ingrid en Mandy


 • Kinderopvangtoeslagtabel 2015 brengt goed nieuws

  De inkomensklassen van de kinderopvangtoeslag worden in 2015 geïndexeerd. Dit geldt ook voor de maximumprijzen. Dat is goed nieuws voor ouders en de kinderopvang, omdat ouders per uur iets meer kinderopvangtoeslag terugkrijgen vergeleken met 2014. De maximum uurtarieven stijgen mee met de loon- en prijsontwikkeling in 2015. De nieuwe maximum uurprijs voor de dagopvang bedraagt 6,84 euro, voorheen was dit 6,70 euro. Voor de…

  Lees meer

 • VVE van groot belang voor maatschappij

  Opnieuw toont buitenlands onderzoek aan dat Vroeg- en Voorschoolse Educatie loont. Australische en Britse onderzoekers concluderen dat vroegschoolse educatie het gemiddelde opleidingsniveau met 5 procent verhoogt en zien dat de sociaaleconomische verschillen flink afnemen door voorschoolse educatie. Kinderen die opgroeien in een achtergesteld sociaaleconomisch milieu kunnen daar hun leven lang nadeel van ondervinden. Ze behalen lagere schoolresultaten, stromen minder vaak door naar een vervolgopleiding…

  Lees meer

 • Inspectierapporten GGD en positieve brief Gemeente Eindhoven

  Op 25 februari jl. hebben onze peuteropvang en onze BSO een onaangekondigde GGD-inspectie gehad. Onze dagopvang heeft op 18 maart jl. een onaangekondigde GGD-inspectie gehad.   Wederom zijn wij door de GGD positief beoordeeld!   De definitieve inspectierapporten kunt u bekijken op onze website onder het kopje GGD inspecties.

  Lees meer