Welkom in Kindercentrum de Droomwereld!

Een veilige en warme omgeving is natuurlijk wat u verlangt voor uw kind. Pas als de zorg voor uw zoon of dochter goed geregeld is, kunt u zich volledig concentreren op uw werk. Kindercentrum de Droomwereld biedt drie vormen van kinderopvang: dagopvang, peuteropvang (peuterspeelzaal) en buitenschoolse opvang. Wij nemen een deel van uw opvoedingstaken over. Vanzelfsprekend mag u verwachten dat wij deze zorgtaak op een verantwoorde wijze uitvoeren. Hecht u grote waarde aan zorg, veiligheid en hygiëne? Vindt u het belangrijk dat gemotiveerde pedagogisch medewerkers uw zoon of dochter in hun ontwikkeling volgen? Dat zij elk kind naast optimale verzorging ook structuur en individuele aandacht geven in een huiselijke sfeer? Dan is kindercentrum de Droomwereld de juiste keuze. Graag zijn wij een tweede thuis voor uw waardevolste bezit.


 • Kabinet investeert: alle peuters naar de opvang

  Minister Asscher trekt dan nu toch geld uit om kinderopvang voor alle peuters mogelijk te maken. Dit blijkt uit uitgelekte Prinsjesdag-stukken die bij RTL Nieuws terecht zijn gekomen. Het kabinet trekt hiervoor 60 miljoen euro uit. Het geld is bedoeld voor de groep peuters die buiten de kinderopvangtoeslag en de VVE-subsidies vallen. In totaal gaat het om 37.500 peuters die nu niet naar de…

  Lees meer

 • Inspecties GGD

  De afgelopen weken hebben zowel onze dagopvang als onze peuteropvang en BSO een onaangekondigde GGD-inspectie gehad. Wederom zijn wij door de GGD positief beoordeeld! De definitieve inspectierapporten kunt u binnenkort bekijken op onze website onder het kopje GGD inspecties.

  Lees meer

 • Keurmerk Piramide

  Onlangs hebben wij van CITO het officiële keurmerk Piramide ontvangen! Dit betekent dat de Droomwereld voldoet aan de eisen die door CITO gesteld worden aan het uitvoeren van de VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie)-methode Piramide. Vanzelfsprekend zijn wij erg trots op dit keurmerk.

  Lees meer