In de Droomwereld ben je thuis!

Een veilige en warme omgeving is natuurlijk wat u verlangt voor uw kind. Pas als de zorg voor uw zoon of dochter goed geregeld is, kunt u zich volledig concentreren op uw werk.

Kindercentrum de Droomwereld biedt drie vormen van kinderopvang: dagopvang, peuteropvang (peuterspeelzaal) en buitenschoolse opvang. Wij nemen een deel van uw opvoedingstaken over. Vanzelfsprekend mag u verwachten dat wij deze zorgtaak op een verantwoorde wijze uitvoeren.

Hecht u grote waarde aan zorg, veiligheid en hygiëne? Vindt u het belangrijk dat gemotiveerde pedagogisch medewerkers uw zoon of dochter in hun ontwikkeling volgen? Dat zij elk kind naast optimale verzorging ook structuur en individuele aandacht geven in een huiselijke sfeer? Dan is kindercentrum de Droomwereld de juiste keuze. Graag zijn wij een tweede thuis voor uw waardevolste bezit.

Ingrid en Mandy


 • VVE taaltoets gehaald!

  De afgelopen maanden hebben de medewerkers van de VVE-gecertificeerde kindercentra in Eindhoven deelgenomen aan de nulmeting van de VVE taaltoets. Met trots kunnen wij mededelen dat het grootste gedeelte van onze medewerkers is geslaagd voor deze taaltoets! De gemeente Eindhoven wilde dit natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan, want door het behalen van de taaltoets dragen medewerkers bij aan de taalontwikkeling van alle kinderen…

  Lees meer

 • Warme maaltijden bij de Droomwereld

  Vanaf 1 april jl. zijn de groepen van 0 tot 2,3 jaar (de Maantjes en de Regenboogjes) gestart met een pilot ten behoeve van het verstrekken van warme maaltijden. Dit wil zeggen dat ouders van kinderen uit deze groepen voeding in een afgesloten potje (bijvoorbeeld Olvarit) mee kunnen geven. Indien ouders gebruik willen maken van deze dienst, kunnen zij bij de administratie aangeven op…

  Lees meer

 • Inspectierapporten GGD en positieve brief Gemeente Eindhoven

  Op 25 februari jl. hebben onze peuteropvang en onze BSO een onaangekondigde GGD-inspectie gehad. Onze dagopvang heeft op 18 maart jl. een onaangekondigde GGD-inspectie gehad.   Wederom zijn wij door de GGD positief beoordeeld!   De definitieve inspectierapporten kunt u bekijken op onze website onder het kopje GGD inspecties.

  Lees meer