Vorige maand heeft er een inspectie van de GGD plaatsgevonden bij de dagopvang. Inmiddels zijn de definitieve rapporten van deze GGD-inspectie ontvangen. De rapporten zijn wederom positief en terug te vinden op de website.