Ouderportaal vanaf 1 januari 2019!

De Droomwereld gaat met de tijd mee, en dus voeren we per 1 januari een ouderportaal in! Hiermee kunnen ouders heel gemakkelijk de afwezigheid van hun kind doorgeven, en de uren die niet worden afgenomen (het tegoed) op een ander moment inzetten. Ouders kunnen dus met...

Kom erbij! Kinderboekenweek 2018

Bij de Droomwereld hebben we dagelijks veel leesplezier met de kinderen! We lezen ze voor uit de themaboeken, maar de kinderen mogen ook zelf boeken uitkiezen waaruit voorgelezen wordt. Om tijdens de Kinderboekenweek extra aandacht te besteden aan lezen, hebben wij...

Inspectie GGD 2018

In de maand mei hebben de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang onaangekondigde inspecties van de GGD gehad. Opvolgend heeft in de maand juni onze dagopvang onaangekondigd inspectie van de GGD gehad. Inmiddels hebben wij de definitieve inspectierapporten ontvangen...

Modderdag 2018

Op 29 juni 2018 is het weer ModderDag. Op deze dag mogen de kinderen allerlei spetterende activiteiten uitvoeren met aarde en zand: modder! Het is wetenschappelijk aangetoond dat buiten spelen in de natuur de ontwikkeling van kinderen enorm stimuleert. Met ModderDag...

Carnavalsvakantie 2018

Alaaf! Binnenkort is het weer carnavalsvakantie! We hebben weer een leuk programma bedacht voor de kinderen van de BSO. De kinderen mogen natuurlijk verkleed komen en de kinderen die dit willen, mogen geschminkt worden. We gaan met de kinderen hossen en springen op...