Planning groepen

Er zijn op korte termijn nog enkele (tijdelijke) kindplaatsen vrij. U kunt via de website een inschrijfformulier invullen, waarna wij spoedig contact met u op zullen nemen. Wij zien uw inschrijfformulier graag tegemoet!

Inspectie GGD 2024 – dagopvang

Vorige maand heeft er een inspectie van de GGD plaatsgevonden bij de dagopvang. Inmiddels zijn de definitieve rapporten van deze GGD-inspectie ontvangen. De rapporten zijn wederom positief en terug te vinden op de website.

Planning peutergroepen

Er zijn op korte termijn een paar plekjes bij de peutergroepen beschikbaar gekomen, waardoor wij momenteel enkele mogelijkheden hebben voor het plaatsen van peuters. U kunt via de website een inschrijfformulier invullen, waarna wij spoedig contact met u op zullen...

Inspectie GGD 2023

Vorige maand hebben zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal een inspectie van de GGD gehad. Inmiddels hebben we de conceptrapporten van de GGD ontvangen en deze waren wederom zeer positief. Zodra wij de definitieve rapporten hebben...

Inspectie GGD 2022 – Dagopvang

Vorige maand heeft de GGD-inspectie van de dagopvang aan de Lucas Gasselstraat plaatsgevonden. Deze week hebben wij de definitieve rapporten ontvangen. De rapporten zijn wederom positief en terug te vinden op de website.