In januari hebben zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal een onaangekondigde inspectie van de GGD gehad. Wij hebben inmiddels de definitieve rapporten van de GGD ontvangen en deze zien er weer erg positief uit. Hier zijn wij natuurlijk heel trots op!