Vorige maand hebben zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal een inspectie van de GGD gehad. Inmiddels hebben we de conceptrapporten van de GGD ontvangen en deze waren wederom zeer positief. Zodra wij de definitieve rapporten hebben ontvangen, zullen wij deze op onze website plaatsen.