In de maand februari hebben zowel de dagopvang als de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang onaangekondigde inspecties van de GGD gehad.

Inmiddels hebben wij de definitieve inspectierapporten ontvangen en op onze website geplaatst.

We zijn erg trots op de zeer positieve inspectierapporten die wij hebben ontvangen! Bekijk de rapporten hier.