Inspectie GGD 2019

In januari hebben zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal een onaangekondigde inspectie van de GGD gehad. Wij hebben inmiddels de definitieve rapporten van de GGD ontvangen en deze zien er weer erg positief uit. Hier zijn wij natuurlijk heel...

Ouderportaal vanaf 1 januari 2019!

De Droomwereld gaat met de tijd mee, en dus voeren we per 1 januari een ouderportaal in! Hiermee kunnen ouders heel gemakkelijk de afwezigheid van hun kind doorgeven, en de uren die niet worden afgenomen (het tegoed) op een ander moment inzetten. Ouders kunnen dus met...

Kom erbij! Kinderboekenweek 2018

Bij de Droomwereld hebben we dagelijks veel leesplezier met de kinderen! We lezen ze voor uit de themaboeken, maar de kinderen mogen ook zelf boeken uitkiezen waaruit voorgelezen wordt. Om tijdens de Kinderboekenweek extra aandacht te besteden aan lezen, hebben wij...

Inspectie GGD 2018

In de maand mei hebben de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang onaangekondigde inspecties van de GGD gehad. Opvolgend heeft in de maand juni onze dagopvang onaangekondigd inspectie van de GGD gehad. Inmiddels hebben wij de definitieve inspectierapporten ontvangen...