Deze weken bespreken de Tweede Kamer en de Eerste Kamer het Belastingplan 2016 en de afspraken die het kabinet met partijen heeft gemaakt over het Belastingplan 2016. Een van de die afspraken is extra budget van 200 mln voor de kinderopvangtoeslag in 2017.

Tweede Kamer
In het debat deze week in de Tweede Kamer over het Belastingplan 2016 wees Kamerlid Van Weyenberg van D66 nog op de 200 miljoen euro extra voor de kinderopvangtoeslag in 2017 als een winst ten opzichte van het oorspronkelijke kabinetsplan voor het Belastingplan. Dit budget komt bovenop het extra budget van 290 miljoen dat vanaf 2016 wordt ingezet.

In de schriftelijke antwoorden op vragen van de leden van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Wiebes aangegeven dat de Eerste Kamer en de Tweede Kamer in de loop van 2016 zullen worden geïnformeerd over hoe het kabinet het extra budget voor 2017 wil inzetten.

De Tweede Kamer heeft vandaag met het Belastingplan 2016 ingestemd.

Eerste Kamer
In het debat in de Eerste Kamer deze week over het Belastingplan 2016 heeft Kamerlid Vos van GroenLinks aandacht gevraagd voor de opvang van kinderen van ouders die niet beiden werken; deze laatste groep is nu afhankelijk van de voorzieningen die gemeenten aanbieden, waardoor veel kinderen niet in staat zijn om naar een voorschool of peutervoorziening te gaan.

Staatssecretaris Wiebes stelde dat de toeslag bedoeld is voor werkende ouders, gemeenten blijven verantwoordelijk voor voorzieningen voor ouders waar één of geen van de ouders werkt.

De staatssecretaris verwees verder nog naar de verschillende instrumenten die het kabinet inzet om de stap naar een baan te bevorderen, waaronder de extra budgetten voor de kinderopvangtoeslag, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de loonkostensubsidie voor werkgevers in de vorm van het lagere inkomensvoordeel (LIV), alsook naar het extra budget voor gemeenten om voorzieningen voor peuters die nog niet van een voorziening gebruik maken.

De Eerste Kamer behandelt het Belastingplan 2016 naar verwachting begin komende week verder.