Vorige maand heeft er een inspectie van de GGD plaatsgevonden bij de buitenschoolse opvang. Inmiddels is het definitieve rapport ontvangen van deze GGD-inspectie. Het rapport is wederom positief en terug te vinden op de website.