In de maand mei hebben de onaangekondigde inspecties van de GGD gehad.

Inmiddels hebben wij de definitieve inspectierapporten ontvangen en op onze website geplaatst.

We zijn erg bij met de zeer positieve inspectierapporten. Bekijk de rapporten hier.